GBPJPY thoát khỏi đường tăng giá - Phân tích - 14-10-2020


Economy analysis


Cặp GBPJPY đã phải đối mặt với áp lực tiêu cực mạnh vào ngày hôm qua, điều này đã đẩy giá bò xuống dưới đường hỗ trợ của kênh tăng giá nhỏ ở mức 137,00, để nhận thấy việc chịu nhiều thiệt hại khi đạt mức 136,13.

Lưu ý rằng việc tiếp tục dao động dưới mức điều chỉnh Fibonacci 50% tại 136,65 cho phép chúng tôi đề xuất các giao dịch tiêu cực hơn, chờ đạt đến mức 135,45 và 134,90, sau đó theo dõi hành vi giá để phát hiện xu hướng chính tiếp theo.

< p>

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 136,65 đến 135,50

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm