Không có tin tức về giá bạch kim - Phân tích - 14-10-2020


Economy analysis


Giá bạch kim vẫn di chuyển trong đường mòn gần mức trung bình động 55 ở mức 875,00, nhưng sự ổn định tiêu cực thường xuyên dưới ngưỡng kháng cự 920,00 cùng với các tín hiệu xung lượng âm liên tục ngẫu nhiên xác nhận việc nhắm mục tiêu các trạm tiêu cực quanh 825,00 và 725,00.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 900,00 đến 825,00

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm