AUDUSD đang chờ tín hiệu xác nhận - Phân tích - 14-10-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD tiếp tục dao động bên trong nêm tăng và chúng tôi vẫn chờ phá vỡ đường hỗ trợ của mô hình này hiện tăng lên 0,7160 hoặc phá vỡ ngưỡng kháng cự 0,7230 để phát hiện rõ điểm đến tiếp theo, điều này khiến chúng tôi tiếp tục giữ thái độ trung lập cho đến thời điểm hiện tại.

Chúng tôi nhắc bạn rằng việc phá vỡ mức hỗ trợ đã đề cập sẽ tác động lên giá để đạt được các mục tiêu tiêu cực bắt đầu từ 0,7100 và kéo dài đến 0,6964, trong khi việc vi phạm mức kháng cự sẽ khiến giá tiếp tục xu hướng tăng chính mà mục tiêu tiếp theo của nó nằm ở mức 0,7400.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,7100 và 0,7230

< p> Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Trung lập