Intel chịu áp lực tiêu cực - Phân tích - 10-07-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của Intel đã giảm 0,32% trong phiên cuối cùng trong bối cảnh áp lực tiêu cực từ SMA 50 ngày trong khi bị tổn thương do đâm vào đường xu hướng ngắn hạn đi lên, với các tín hiệu tiêu cực từ RSI.

Vì vậy, chúng tôi mong đợi tổn thất nhiều hơn cho cổ phiếu, nhắm mục tiêu hỗ trợ đầu tiên ở 55,97, với điều kiện nó giữ dưới 58,91.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bearish