Giá dầu Brent bình tĩnh tăng - Phân tích - 14-10-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent đã cung cấp các giao dịch tích cực ngày hôm qua để vượt qua đường EMA50 và ổn định trên nó, hỗ trợ kỳ vọng tiếp tục xu hướng tăng và giá cần đủ động lực tích cực để thúc đẩy các giao dịch hướng tới mục tiêu tích cực chính của chúng tôi, bắt đầu ở mức 44,10 và mở rộng lên 46,43.

Do đó, kịch bản xu hướng tăng sẽ vẫn hoạt động trong giai đoạn sắp tới, lưu ý rằng việc phá vỡ 41,45 sẽ hoàn thành việc hình thành mô hình giảm giá có khả năng thúc đẩy để đạt được mục tiêu tiêu cực, bắt đầu từ 40,00 và có thể mở rộng đến 39,30.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 41,45 và kháng cự 44,45.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng