Giá dầu thô diễn biến tích cực - Phân tích - 14-10-2020


Economy analysis


Giá dầu thô đã ổn định trên ngưỡng cản 40,00, nhận được hỗ trợ tích cực bởi đường EMA50, chờ đợi đà tăng thêm trong các phiên sắp tới, vì mục tiêu tiếp theo của chúng tôi là 41,40, tiếp theo là 43,05.

< p> Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng tăng trong ngày và ngắn hạn, lưu ý rằng việc phá vỡ 38,85 sẽ ngăn đà tăng dự kiến ​​và ép giá quay đầu giảm.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 38,85 và kháng cự 41,40.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng