Giá bạc tiếp cận mục tiêu - Phân tích - 14-10-2020


Economy analysis


Giá bạc đã cung cấp các giao dịch tiêu cực rõ ràng vào ngày hôm qua để tiếp cận mục tiêu đã chờ đợi của chúng tôi ở mức 13,60, dao động quanh đường EMA50 hiện tại, tạo thành mức kháng cự trong ngày chống lại giá, hỗ trợ cơ hội tiếp tục các giao dịch tiêu cực và cố gắng phá vỡ mức đã đề cập để mở cách để đi đến 22,13 như một trạm tiêu cực tiếp theo.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng giảm trong giai đoạn sắp tới, nhắc nhở bạn rằng vi phạm 25,06 sẽ dừng các giảm và đẩy giá để đạt được mức tăng bắt đầu từ 26,00.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 23,40 và kháng cự 25,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm