Giá vàng chờ giảm thêm - Phân tích - 14-10-2020


Economy analysis


Giá vàng dao động quanh đường hỗ trợ của kênh tăng giá trong ngày xuất hiện trên biểu đồ, chờ phá vỡ mức này để xác nhận sự tiếp tục của xu hướng giảm trong ngày và ngắn hạn, vì mục tiêu tiêu cực tiếp theo của chúng tôi nằm ở mức 1860,90.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng giảm giá trong giai đoạn sắp tới, được hỗ trợ bằng cách di chuyển xuống dưới đường EMA50, có cân nhắc rằng việc vi phạm 1901,80 sẽ ngăn chặn sự suy giảm dự kiến ​​và đẩy để đạt được mức tăng trong ngày mà mục tiêu thử nghiệm lại 1934,86.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1875,00 và kháng cự 1910,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm