USDJPY nhận được một tín hiệu tiêu cực - Phân tích - 14-10-2020


Economy analysis


Cặp USDJPY đã cung cấp các giao dịch tích cực nhẹ vào ngày hôm qua để kiểm tra đường EMA50 đã hình thành mức kháng cự tốt đối với giá, giảm một lần nữa và tiếp cận mức 105,20 ngay bây giờ, nhận thấy rằng stochastic cung cấp tín hiệu chồng chéo tiêu cực ngay bây giờ, chờ thúc đẩy giá phá vỡ và mở đường để tăng theo mục tiêu dự kiến ​​của chúng tôi ở mức 104,40, tiếp theo là 103,65.

Do đó, tổng quan về xu hướng giảm của chúng tôi sẽ vẫn có giá trị và hoạt động với điều kiện ổn định giá dưới 105,70.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 104,60 và kháng cự 105,80

Xu hướng dự kiến cho ngày hôm nay: Giảm