GBPUSD phá vỡ hỗ trợ - Phân tích - 14-10-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD đã kết thúc ngày hôm qua dưới mức 1.3000 sau sự sụt giảm mạnh mà nó đã chứng kiến ​​trong các phiên trước đó, để ổn định tại đường hỗ trợ của kênh tăng giá trong ngày cố gắng ngăn giá giảm thêm, được hỗ trợ bởi sự tích cực ngẫu nhiên.

Do đó, xu hướng tiếp theo phụ thuộc vào các mức quan trọng được thể hiện bằng hỗ trợ 1.2930 và kháng cự 1.3000, vì việc phá vỡ hỗ trợ này sẽ thúc đẩy giá giảm nhiều hơn và chủ yếu hướng đến các khu vực 1.2705, trong khi Việc vi phạm ngưỡng kháng cự sẽ khiến giá tiếp tục xu hướng tăng mà các mục tiêu chính của nó bắt đầu ở mức 1.3155 và mở rộng lên 1.3265.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.2840 và 1.3030 kháng cự.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Trung lập