Cập nhật: Giá vàng chạm mục tiêu tiêu cực


Economy analysis


Giá vàng giảm mạnh để đạt được các mục tiêu tiêu cực của chúng tôi ở mức 1901,80 và 1890,00, cho thấy tín hiệu tiếp tục giảm dự kiến ​​trong giai đoạn sắp tới, trên đường hướng tới 1860,90 như một trạm chính tiếp theo , để giữ cho xu hướng giảm chiếm ưu thế với điều kiện giá ổn định dưới mức 1901,80 và 1911,00.