Goldman Sachs tiếp tục tăng - Phân tích - 13-10-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của Goldman Sachs (GS) đã tăng 3,17% trong phiên trước, vượt qua ngưỡng kháng cự 212,12, trong khi giao dịch bên cạnh đường xu hướng trung hạn đi lên, với áp lực tích cực từ SMA 50 ngày, cùng với các tín hiệu tích cực từ RSI.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng cổ phiếu sẽ tăng nhiều hơn, nhắm mục tiêu đến vùng kháng cự 225,14, miễn là vùng kháng cự 212,12 bị phá vỡ.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng