Cập nhật giữa ngày cho AUDUSD 13-10-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD vẫn bị giới hạn trong nêm tăng xuất hiện trong hình ảnh, điều này giữ cho thái độ trung lập của chúng tôi có hiệu lực cho đến khi nhận được tín hiệu xác nhận rõ ràng hơn cho xu hướng tiếp theo, mà chúng tôi sẽ nhận được bằng cách phá vỡ 0,7145 suport hoặc phá vỡ mức kháng cự 0,7230.

để nhận ra chi tiết về các mục tiêu dự kiến ​​do vi phạm, vui lòng xem lại báo cáo buổi sáng của chúng tôi.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho hôm nay nằm trong khoảng hỗ trợ 0,7100 đến 0,7230

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Trung lập