Cập nhật giữa ngày cho Dầu thô 13-10-2020


Economy analysis


Giá dầu thô cho thấy giao dịch tích cực khi cố gắng di chuyển khỏi mức 39,00, đối mặt với rào cản kháng cự nhấp nháy xuất phát từ đường EMA50, chờ vượt qua ngưỡng này để xác nhận sự tiếp tục của xu hướng tăng dự kiến ​​cho ngày hôm nay, mục tiêu 41,40 rồi 43,05 chủ yếu là các mức.

nhìn chung, kịch bản xu hướng tăng vẫn hoạt động trong các phiên sắp tới trừ khi phá vỡ mức 39.00 và giữ dưới mức đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 38,50 và kháng cự 41,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng