Cập nhật giữa trưa cho Vàng 13-10-2020


Economy analysis


Giá vàng đã tìm thấy hỗ trợ mạnh tại rào cản 1911.00, cho thấy một số động thái theo xu hướng tăng giá hiện tại, bị ảnh hưởng bởi sự tích cực ngẫu nhiên, miễn là giá dưới 1934.86, vì vậy kỳ vọng xu hướng giảm của chúng tôi sẽ vẫn có hiệu lực cho ngày hôm nay, nhắm mục tiêu các mức 1901,80 rồi 1890,00 là trạm chính tiếp theo, lưu ý rằng việc vi phạm 1934,86 sẽ ngăn đà giảm đề xuất và đẩy giá đạt được mức tăng mới trong các phiên sắp tới.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa Hỗ trợ 1890,00 và kháng cự 1930,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm