Cập nhật giữa ngày cho GBPUSD 13-10-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD hướng tới kiểm tra mức hỗ trợ 1.3000, như chúng tôi đã đề cập trong các báo cáo cuối cùng của mình, giá cần phải giải quyết trên mức này, để duy trì kịch bản xu hướng tăng giá hoạt động cho ngày hôm nay, chờ hướng tới mức 1.3130 rồi đến mức 13265 các mục tiêu chính, lưu ý rằng việc phá vỡ mức 1.3000 sẽ khiến giá chịu áp lực tiêu cực nhắm vào mức 1.2915 trước khi có bất kỳ nỗ lực mới nào để tăng.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.2960 và mức kháng cự 1,3130.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng