Cập nhật giữa ngày cho EURUSD 13-10-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD giao dịch tiêu cực, để nhấn vào hỗ trợ của kênh tăng giá trong ngày, điều này đòi hỏi phải lưu ý từ giao dịch sắp tới, nơi việc phá vỡ hỗ trợ này có thể đẩy giá chạm mức 1.1720 trước bất kỳ nỗ lực tích cực mới nào, trong khi kịch bản tích cực vẫn còn hoạt động cho ngày hôm nay, được hỗ trợ bởi EMA50, tiếp tục mang giá từ bên dưới, nhắc bạn rằng mục tiêu của chúng tôi bắt đầu từ 1.1870 và kéo dài đến 1.2011.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1720 và kháng cự 1.1900.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng