EURJPY kiểm tra hỗ trợ - Phân tích - 13-10-2020


Economy analysis


Cặp EURJPY đã kết thúc đợt phục hồi tiêu cực tạm thời bằng cách kiểm tra đường hỗ trợ của kênh tăng giá nhỏ ở mức 124,35, để tạo thành trở ngại mạnh đối với nỗ lực thay đổi đường chính, trong khi giá cần động lượng tích cực mới để xoay sở giữ trên 124,40 một lần nữa, tiếp theo là bắt đầu ghi các mục tiêu tích cực ở mức 125,30, tiếp theo là 126,65 trong giai đoạn sắp tới.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 124,20 đến 125,30

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng