GBPJPY di chuyển chậm - Phân tích - 13-10-2020


Economy analysis


Cặp GBPJPY đã không cho thấy bất kỳ hành động mạnh mẽ nào trong ngày hôm qua, để giữ sự ổn định tích cực trong kênh tăng giá phụ thuộc vào sức mạnh của đường hỗ trợ 136,85, trong khi nỗ lực ngẫu nhiên để cung cấp động lượng tích cực bằng cách tăng lên trên mức 50 sẽ tăng cơ hội hình thành sóng tích cực, để tăng cơ hội đạt được các mục tiêu ở mức 138,55 và 139,00.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 137,10 đến 138,55

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng