Giá đồng phục hồi tiêu cực - Phân tích - 13-10-2020


Economy analysis


Giá đồng bắt đầu phục hồi tiêu cực sau khi không thể phá vỡ ngưỡng kháng cự 3.0960, để củng cố tổng quan về xu hướng giảm của chúng tôi và thông báo đạt mức 3.0460, trong khi chúng tôi cần đảm bảo tầm quan trọng của việc thu thập động lượng tiêu cực để giảm bớt sứ mệnh tiếp tục đà giảm có thể nhắm đến 2.9800 mức ban đầu, trong khi phá vỡ nó sẽ đẩy giá về mức 2.8400 một lần nữa.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 3.1000 đến 2.9800

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm