Cập nhật giữa trưa cho dầu Brent 12-10-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent cung cấp thêm các giao dịch tiêu cực để kiểm tra mức 42,10 và giá cần phải giữ trên mức này để giữ cho kịch bản xu hướng tăng hoạt động cho ngày hôm nay, mà mục tiêu của nó bắt đầu bằng cách vượt qua 43,70 để mở đường tiến tới 46,43 như một trạm chính tiếp theo, nhắc bạn rằng việc phá vỡ 42,10 sẽ có nhiều trường hợp sụt giảm hơn đến mức 40,00 trước khi có bất kỳ nỗ lực tích cực mới nào.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 41,50 và 44,00 kháng cự.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng