Cập nhật giữa ngày cho dầu thô 12-10-2020


Economy analysis


Giá dầu thô hiện đang ép lên đường EMA50 và như chúng tôi đã đề cập trong báo cáo buổi sáng, giá cần phải giữ trên 39,90 để giữ kịch bản tích cực cho ngày hôm nay, vì việc phá vỡ mức đã đề cập sẽ ép giá đạt tiêu cực các mục tiêu bắt đầu ở mức 39,15, trong khi hợp nhất trên 39,90 sẽ dẫn giá tiếp tục xu hướng tăng giá mà mục tiêu chính tiếp theo của nó nằm ở 43,05.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa Hỗ trợ 39,20 và kháng cự 41,50.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng