Cập nhật giữa trưa cho Silver 12-10-2020


Economy analysis


Giá bạc giao dịch tiêu cực để kiểm tra mức hỗ trợ quan trọng 25,06, điều này khuyến cáo sự thận trọng từ giao dịch sắp tới, vì tiếp tục áp lực tiêu cực và phá vỡ mức này sẽ ngăn chặn kịch bản tích cực đề xuất buổi sáng và đẩy giá quay đầu giảm xuống thăm mức 23,60 trước khi có bất kỳ nỗ lực mới nào để tăng.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 24,50 và kháng cự 26,00.

xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng