Cập nhật giữa trưa cho Vàng 12-10-2020


Economy analysis


Giá vàng cho thấy các giao dịch tiêu cực di chuyển khỏi mức 1934,86, hỗ trợ việc tiếp tục tổng quan giảm giá của chúng tôi trong thời gian còn lại trong ngày, phụ thuộc vào sự ổn định giá dưới mức đã đề cập, trong khi các mục tiêu chính của nó bắt đầu ở mức 1901,80 và mở rộng đến 1887,00.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1900,00 và kháng cự 1940,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay : Giảm