General Electric xử lý đường xu hướng giảm - Phân tích - 12-10-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của General Electric (GE) tăng 2,86% trong phiên vừa qua với sự hỗ trợ từ đường SMA 50 ngày, vượt qua đường xu hướng ngắn hạn giảm và ổn định ở mức 6,84, với các tín hiệu tích cực từ RSI.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng cổ phiếu sẽ tăng nhiều hơn, nhắm mục tiêu đến vùng kháng cự 8,55, miễn là vùng kháng cự 7,18 bị phá vỡ.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng