General Motors giữa triển vọng tích cực - Phân tích - 12-10-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của General Motors đã giảm 0,16% trong phiên trước khi giao dịch bên cạnh đường xu hướng trung hạn đi lên, với áp lực tích cực từ SMA 50 ngày, khi cổ phiếu thu thập động lực để giúp nó tăng trở lại trong khi thoát khỏi tình trạng bão hòa quá mua trong RSI.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng cổ phiếu sẽ tăng trở lại, miễn là nó ổn định trên 31,60, nhắm mục tiêu đến mức kháng cự 34,55.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng