Caterpillar xuyên thủng kháng cự quan trọng - Phân tích - 12-10-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của Caterpillar tiếp tục tăng trong các mức trong ngày, xuyên thủng ngưỡng kháng cự quan trọng 155,34 và đánh dấu mức lợi nhuận mới 1,46% trong phiên trước, trong bối cảnh xu hướng tăng trung hạn chiếm ưu thế, với sự hỗ trợ tích cực từ 50 ngày SMA, cùng với các tín hiệu tích cực từ RSI mặc dù đã đạt đến mức quá mua.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng cổ phiếu sẽ tăng nhiều hơn, nhắm mục tiêu đến mức kháng cự 167,37, miễn là nó giữ trên 155,34.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng