USDCHF thu thập thông tin xuống dưới - Phân tích - 13-10-2020


Economy analysis


Cặp USDCHF cho thấy sự suy giảm nhiều hơn để di chuyển xuống dưới ngưỡng 0,9100, hỗ trợ sự tiếp tục của xu hướng giảm dự kiến ​​trên cơ sở trong ngày và ngắn hạn và chúng tôi tin rằng tỷ giá này sẽ hướng tới 0,9010, thể hiện mục tiêu chính tiếp theo của chúng tôi .

EMA50 tiếp tục tác động tiêu cực lên giá để hỗ trợ kỳ vọng giảm xuống, điều này sẽ vẫn có giá trị trừ khi giá phục hồi để phá vỡ 0,9192 và giữ trên nó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,9040 và kháng cự 0,9140.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm