AUDUSD đối mặt với ngưỡng kháng cự vững chắc - Phân tích - 13-10-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD đã bật lên theo hướng giảm giá sau khi đối mặt với ngưỡng kháng cự vững chắc cho kênh giảm giá xuất hiện trên biểu đồ, để tiếp cận kiểm tra đường hỗ trợ của nêm tăng hạn chế các giao dịch gần đây, điều này khuyến khích sự thận trọng từ giao dịch sắp tới, vì phá vỡ hỗ trợ của mô hình đã đề cập ở mức 0,7145 sẽ thúc đẩy giá giảm nhiều hơn và chủ yếu hướng đến khu vực 0,6964.

Mặt khác, việc phục hồi và phá vỡ ngưỡng kháng cự của kênh giảm tại 0,7230 sẽ dẫn dắt giá để tiếp tục xu hướng tăng giá chính và truy cập vào mức đỉnh được ghi nhận gần đây ở mức 0,7413 lúc đầu.

Do đó, chúng tôi tạm thời tạm dừng cho đến khi giá xác nhận phá vỡ hỗ trợ 0,7145 hoặc phá vỡ mức kháng cự 0,7230 để phát hiện điểm đến tiếp theo rõ ràng.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ hỗ trợ 0,7100 đến 0,7230

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay : Trung lập