Giá dầu Brent gặp nhiều áp lực hơn - Phân tích - 13-10-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent phải đối mặt với áp lực tiêu cực bổ sung để phá vỡ mức 42,10, để kiểm tra mức kháng cự bị phá vỡ trước đó chuyển thành đường hỗ trợ hiện giảm xuống 41,25, nhận thấy rằng giá bắt đầu cung cấp các giao dịch tích cực cho thấy đầu giá tiếp tục xu hướng tăng .

Do đó, chúng tôi tin rằng cơ hội hợp lệ để cung cấp các giao dịch tích cực trong các phiên sắp tới và mục tiêu dự kiến ​​bắt đầu ở 44,10 và mở rộng đến 46,43, lưu ý rằng việc phá vỡ 41,25 sẽ đẩy giá kiểm tra 40,00 trước khi xác định rõ ràng xu hướng tiếp theo.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 41,00 và kháng cự 43,50.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng