Giá dầu thô đang kiểm định lại - Phân tích - 13-10-2020


Economy analysis


Giá dầu thô cung cấp thêm các giao dịch tiêu cực để vượt qua đường EMA50 và kiểm tra lại ngưỡng kháng cự bị phá vỡ của kênh giảm giá xuất hiện trên biểu đồ, tạo thành cơ sở hỗ trợ chính hiện tại ở mức 39,00, kèm theo việc chứng kiến ​​các tín hiệu tích cực thông qua stochastic, hỗ trợ sức mạnh của mức đã đề cập và mang lại cơ hội tích cực để tiếp tục xu hướng tăng dự kiến ​​trong giai đoạn sắp tới.

Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên chứng kiến ​​các giao dịch tích cực ngày hôm nay và các mục tiêu bắt đầu ở 41,40 và mở rộng đến 43,05, lưu ý rằng việc phá vỡ 39,00 sẽ dừng kịch bản tích cực và tác động lên giá để quay trở lại đường giảm giá một lần nữa.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 38,50 và Mức kháng cự 41,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng