USDJPY hoàn thành mô hình tiêu cực - Phân tích - 13-10-2020


Economy analysis


Cặp USDJPY đã cố gắng phá vỡ đường hỗ trợ của nêm tăng được đề cập ngày hôm qua, để bắt đầu nhấn vào mức hỗ trợ chính 105,20, hỗ trợ việc tiếp tục tổng quan về xu hướng giảm của chúng tôi, nhắc nhở bạn rằng việc phá vỡ mức đã đề cập sẽ đẩy giá đạt mức tiêu cực kéo dài mục tiêu bắt đầu ở mức 104,40 tiếp theo là 103,65.

Do đó, chúng tôi đang chờ đợi sự sụt giảm nhiều hơn trong các phiên sắp tới, lưu ý rằng việc vi phạm 105,70 sẽ đẩy giá kiểm tra vùng 106,44 ban đầu trước đó bất kỳ nỗ lực mới nào để từ chối.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 104,60 và kháng cự 105,80

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm