GBPUSD thu thập động lực tích cực - Phân tích - 13-10-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD cho thấy một số xu hướng giảm nhẹ sau khi tiếp cận ngưỡng 1.3100, để hướng tới kiểm tra tiềm năng đối với cơ sở hỗ trợ chính 1.3000, lưu ý rằng EMA50 tiếp tục hỗ trợ giá từ bên dưới, trong khi stochastic cố gắng đạt được động lượng tích cực trên khung thời gian trong ngày.

Do đó, cơ hội vẫn có giá trị để tiếp tục xu hướng tăng giá dự kiến ​​trong giai đoạn sắp tới, mục tiêu chủ yếu là 1,3130, tiếp theo là 1,3265 mức, nhắc nhở bạn rằng sự tiếp tục của sóng tăng yêu cầu giữ trên 1.3000.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.2960 và kháng cự 1.3130.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng