EURUSD kiểm tra hỗ trợ - Phân tích - 13-10-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD kiểm tra đường hỗ trợ của kênh tăng giá trong ngày xuất hiện trên biểu đồ và đường EMA50 gặp hỗ trợ này để tăng thêm sức mạnh cho nó, đồng thời stochastic dần dần đạt được động lượng tích cực.

Do đó, những yếu tố này khuyến khích chúng tôi tiếp tục đề xuất xu hướng tăng trong giai đoạn sắp tới, mục tiêu là 1.1870, tiếp theo là 1.2011 là các trạm chính tiếp theo, lưu ý rằng việc phá vỡ 1.1785 sẽ tác động lên giá để kiểm tra mức hỗ trợ quan trọng nhất tại 1.1720 trước khi có bất kỳ nỗ lực mới nào để tăng.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1720 và kháng cự 1.1900.

xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng