EURJPY cần động lực tích cực mới - Phân tích - 12-10-2020


Economy analysis


Cặp EURJPY đã không thành công để phá vỡ ngưỡng 125,30 gần đây, để buộc giá hình thành sự phục hồi trong ngày nhằm tìm kiếm động lực tích cực bổ sung cần thiết để tiếp tục cuộc tấn công tăng giá điều chỉnh.

Chúng tôi sẽ phụ thuộc vào mức 124,10 hình thành hỗ trợ ban đầu để tăng cơ hội thu thập động lượng cần thiết, tiếp theo là chờ đợi để phục hồi về phía các trạm tích cực xung quanh 125,70 sau đó là mức 126,65.

< p> Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 124,10 đến 125,70

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng