GBPJPY lặp lại biến động trong đường tăng giá - Phân tích - 12-10-2020


Economy analysis


Cặp GBPJPY vẫn ổn định trong kênh tăng giá nhỏ cho đến thời điểm này, mà đường hỗ trợ của nó nằm gần 136,60, để củng cố tổng quan tăng giá trên cơ sở ngắn hạn và trung hạn, chờ đợi để phá vỡ ngưỡng 137,80 sau đó cố gắng đạt tới 138,55 để hình thành mục tiêu tiếp theo của xu hướng tăng.

Lưu ý rằng dao động ngẫu nhiên liên tục gần mức 80 sẽ làm tăng cơ hội thu thập thêm động lượng tích cực, để quản lý để đạt được vi phạm bắt buộc và đạt được các mục tiêu đề xuất.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 137,10 đến 138,55

Xu hướng dự kiến cho ngày hôm nay: Tăng giá