Giá đồng ép vào kháng chiến - Phân tích - 12-10-2020


Economy analysis


Các giao dịch điều chỉnh của giá đồng đã mở rộng về phía 3.0960, đối mặt với sự mở rộng của ngưỡng kháng cự xuất hiện trên biểu đồ, trong khi kịch bản sắp tới phụ thuộc vào sức mạnh của ngưỡng kháng cự này, vì sự ổn định của nó cho phép chúng ta kỳ vọng sẽ đổi mới các nỗ lực tiêu cực nhằm vào mục tiêu 2.9820 tiếp theo là đạt 2.8400 trong giai đoạn sắp tới.

Mặt khác, việc tiếp tục đối mặt với những áp lực tích cực và vượt lên trên ngưỡng kháng cự hiện tại sẽ xác nhận lấy lại xu hướng tăng giá, để mở ra cách nhắm mục tiêu các mức tích cực mới có thể bắt đầu ở mức 3.2000, sau đó đạt mức cao được ghi nhận trước đó là 3.3070.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 3.0960 đến 2.9800

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm