Cập nhật giữa ngày cho dầu Brent 10-07-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent cho thấy sự sụt giảm nhiều hơn khi tiếp cận rào cản 41,00, điều này hỗ trợ cho những kỳ vọng tiếp tục xu hướng giảm giá trên cơ sở ngắn hạn và ngắn hạn, chờ đợi để truy cập 40,00 như một mục tiêu đầu tiên, nhắc nhở bạn rằng việc phá vỡ mức này sẽ kéo dài xu hướng giảm sóng đạt tới 37,86, trong khi mức giảm dự kiến ​​sẽ vẫn có hiệu lực do sự ổn định giá dưới 42,60.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 40,00 và kháng cự 43,30.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bearish