USDCHF tiếp tục giảm - Phân tích - 12-10-2020


Economy analysis


Cặp USDCHF đã cố gắng phá vỡ đường hỗ trợ xuất hiện trên biểu đồ để đạt tới ngưỡng 0,9100 ngay bây giờ, củng cố kỳ vọng tiếp tục xu hướng giảm trong các phiên sắp tới, mục tiêu chủ yếu là mức 0,9010.

Do đó, tổng quan về xu hướng giảm giá của chúng tôi sẽ vẫn hợp lệ và tích cực, được hỗ trợ bởi áp lực tiêu cực hình thành bởi đường EMA50, lưu ý rằng sự ổn định của mức 0.9085 so với áp lực tiêu cực sẽ thúc đẩy giá bắt đầu nỗ lực phục hồi và hướng tới kiểm tra 0,9192 trước khi có bất kỳ nỗ lực giảm mới nào.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa 0,9050 hỗ trợ và 0,9150 kháng cự.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm