AUDUSD vi phạm ngưỡng kháng cự - Phân tích - 12-10-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD đã phá vỡ mức 0,7190 rõ ràng và đóng thanh nến hàng ngày trên đó, điều này ngăn chặn kịch bản tiêu cực được đề xuất gần đây và dẫn giá tăng trở lại, hướng tới mức 0,7325 và tiếp theo là mức 0,7413 như các trạm chính tiếp theo.

Do đó, xu hướng tăng giá sẽ được đề xuất trong giai đoạn sắp tới, lưu ý rằng việc phá vỡ mức 0,7190 sau đó là mức 0,7155 sẽ ngăn đà tăng dự kiến ​​và ép giá quay đầu giảm.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,7190 và 0,7270

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng