Giá dầu thô tiếp tục đà tăng - Phân tích - 12-10-2020


Economy analysis


Giá dầu thô cho thấy các giao dịch tiêu cực để kiểm tra đường EMA50 tạo thành hỗ trợ tốt trong ngày ở mức 39,90, nhận thấy rằng stochastic đã thoát khỏi động lượng tiêu cực của nó để tiếp cận các khu vực quá bán, chờ thúc đẩy giá tiếp tục xu hướng tăng chính, mục tiêu 43,05 chủ yếu là các lĩnh vực.

Do đó, chúng tôi sẽ giữ tổng quan về xu hướng tăng giá của mình trong giai đoạn sắp tới, có cân nhắc rằng việc phá vỡ mức 39,90 sau đó là 39,20 sẽ ngăn đà tăng dự kiến ​​và nhấn giá chuyển sang giảm.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 39,20 và kháng cự 41,50.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng