Giá vàng đạt mục tiêu - Phân tích - 12-10-2020


Economy analysis


Giá vàng đã thành công cách xa mục tiêu đã chờ đợi của chúng tôi ở mức 1934,86 vài pips và bắt đầu cung cấp các tín hiệu phục hồi giảm giá ngay bây giờ, bị ảnh hưởng bởi tiêu cực ngẫu nhiên, cho thấy rằng giá đang trên đường bắt đầu sóng giảm trong ngày, nhắm mục tiêu đến thăm 1901,80, tiếp theo là 1887,00 các khu vực chủ yếu.

Do đó, xu hướng giảm sẽ được đề xuất cho ngày hôm nay, lưu ý rằng việc vượt qua các mức được nhắm mục tiêu sẽ kéo dài làn sóng giảm để đạt đến 1860,90 như một trạm tiếp theo, trong khi mức giảm dự kiến ​​sẽ vẫn có hiệu lực trừ khi phá vỡ mức 1934,86 và giữ trên mức đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1900.00 và kháng cự 1940.00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm