USDJPY trong vòng hình thành tiêu cực - Phân tích - 12-10-2020


Economy analysis


Cặp USDJPY phải đối mặt với áp lực tiêu cực sau khi gặp khó khăn để giữ trên ngưỡng 106,00, nhận thấy rằng các giao dịch gần đây bị giới hạn trong mô hình nêm tăng mà chúng tôi dự kiến ​​sẽ ép giá để đạt được mức giảm nhiều hơn trong các phiên sắp tới, khi giá cố gắng để phá vỡ đường hỗ trợ của mô hình này tại 105,55, lưu ý rằng việc phá vỡ mức này sẽ đe dọa hỗ trợ quan trọng tại 105,20 và gây ra sự bứt phá, sau đó mở ra con đường để đạt được mức giảm nhiều hơn trong giai đoạn sắp tới.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng sẽ chứng kiến ​​các giao dịch tiêu cực trong ngày, được xác nhận bằng cách phá vỡ mức 105,55 và các mục tiêu chính bắt đầu ở mức 104,40 và mở rộng đến 103,65, có tính đến việc không đạt được mức phá vỡ cần thiết sẽ đẩy giá phục hồi trở lại và hướng tới mức 106,44 ban đầu.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 104,90 và kháng cự 106,00

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm