GBPUSD vi phạm ngưỡng kháng cự - Phân tích - 12-10-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD tăng mạnh vào tối thứ Sáu tuần trước để phá vỡ mức 1.3000 và ổn định trên mức đó, điều này ngăn chặn kịch bản tiêu cực được đề xuất gần đây và khiến giá quay đầu tăng, được tổ chức bên trong kênh tăng giá xuất hiện trên biểu đồ, trên theo cách của nó để đạt được các mục tiêu tích cực bắt đầu ở mức 1,3115 và mở rộng đến 1,3265.

Do đó, xu hướng tăng giá sẽ được kỳ vọng cho ngày hôm nay, được hỗ trợ bởi đường EMA50 có giá từ bên dưới , lưu ý rằng việc phá vỡ 1.3000 sẽ khiến giá chịu áp lực tiêu cực một lần nữa để hướng tới kiểm tra mức 1.2895 ban đầu.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.2970 và kháng cự 1.3115.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng