EURUSD cần động lực tích cực - Phân tích - 12-10-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD ổn định quanh mức 1.1815, di chuyển bên trong kênh tăng giá hỗ trợ cơ hội đạt được mức tăng nhiều hơn trong các phiên sắp tới, để giữ cho kịch bản xu hướng tăng có hiệu lực và hoạt động trong ngày và ngắn hạn, mà mục tiêu của nó bắt đầu ở mức 1.1870 và kéo dài đến 1.2011 sau khi vượt qua mức trước đó.

Sự tiêu cực hiện tại ngẫu nhiên có thể gây ra dao động đi ngang tạm thời cho đến khi giá đạt được đủ động lượng tích cực để thúc đẩy giao dịch đạt được mức đề xuất mục tiêu, lưu ý rằng sự tiếp tục của các điều kiện xu hướng tăng đang giữ trên 1,1770 và quan trọng nhất trên 1,1720.

Mặt khác, chúng ta nên lưu ý rằng thị trường có thể chứng kiến ​​các giao dịch bình tĩnh hôm nay, bị ảnh hưởng bởi ngày lễ của Hoa Kỳ.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1750 và kháng cự 1.1900.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng