Cập nhật giữa ngày cho dầu thô 10-07-2020


Economy analysis


Giá dầu thô cung cấp giao dịch tiêu cực nhiều hơn để hỗ trợ kỳ vọng tiếp tục xu hướng giảm giá trong các phiên sắp tới và cách mở ra để đạt được các mục tiêu chờ đợi của chúng tôi bắt đầu từ 37,50 và mở rộng đến 36,10, lưu ý rằng EMA50 hình thành áp lực tiêu cực để hỗ trợ cho sự suy giảm được đề xuất, sẽ vẫn có hiệu lực với sự ổn định giá dưới 40,40 và quan trọng nhất dưới 40,80.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 37,50 đến 40,80 kháng chiến.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bearish