Phân tích cuối ngày cho Vàng 09-10-2020


Economy analysis


Giá vàng đã tiếp cận mục tiêu đã chờ đợi của chúng tôi ở mức 1934,86 và chúng ta cần theo dõi giá khi chạm vào mức này, vì việc giữ vững đà tăng giá sẽ đẩy các giao dịch giảm trở lại và kiểm tra 1901,80 ban đầu, tiếp theo là cố gắng tiếp tục xu hướng giảm trở lại , trong khi vi phạm nó sẽ đẩy giá để đạt được các mục tiêu tích cực mở rộng đạt 1967,90 trong thời gian ngắn hạn.