Phân tích cuối ngày cho EURUSD 09-10-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD tiếp tục giao dịch tích cực rõ ràng để tiếp cận mục tiêu chờ đợi đầu tiên của chúng tôi ở mức 1.1870, chờ đợi sự gia tăng nhiều hơn trong các phiên sắp tới, mục tiêu của nó kéo dài đến 1.2011, lưu ý rằng việc đạt được các mục tiêu đề xuất yêu cầu giữ trên 1.1760 và điều quan trọng nhất trên 1,1720.