Cập nhật giữa trưa cho AUDUSD 09-10-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD tiếp tục dao động quanh mức 0,7190 và giữ mức ổn định dưới mức cho đến thời điểm hiện tại, điều này giữ cho kịch bản xu hướng giảm có hiệu lực cho ngày hôm nay, được hỗ trợ bởi tiêu cực ngẫu nhiên, chờ hướng tới mức 0,7100 theo sau là mức 0,6964 đại diện cho các mục tiêu chính tiếp theo , nhắc nhở bạn rằng điều quan trọng là phải giữ dưới 0,7190 để tiếp tục đà giảm dự kiến.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ hỗ trợ 0,7100 đến 0,7220

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm