Cập nhật giữa trưa cho dầu Brent 09-10-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent giữ mức ổn định trên 43,00, điều này giữ cho tổng quan về xu hướng tăng giá của chúng tôi hoạt động trong thời gian còn lại trong ngày, được hỗ trợ bởi đường EMA50 mang giá từ bên dưới, đang chờ hướng tới 46,43 đại diện cho trạm tích cực chính của chúng tôi, nhắc nhở bạn rằng việc phá vỡ 43,00 sẽ khiến giá chịu áp lực tiêu cực mà ban đầu nhắm mục tiêu đến các khu vực 40,00.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 42,00 và kháng cự 45,00.

< p>

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng